Referat af generalforsamling d. 24.09.2021

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 18Antal stemmeberettigede: 18  Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere:– Ordstyrer: Ann-Britt – Referent: Cathrine – Stemmetællere: Esben og Camilla Bestyrelsens beretning:– Fremlagt af formanden. Se den fulde beretning nederst i referatet. Gennemgang af

Covid-19 lukket | Covid-19 closed

COVID-19 LUKKET Aalborg kommune har udmeldt, at fritid- og foreningsaktiviteter i Vor Frelser Sogn skal nedlukkes fra i morgen, tirsdag den 25. maj 2021. Dette betyder at vi fra i morgen af skal lukke for alle aktiviteter. Nedlukningen kommer på baggrund af den stigende Covid-19 smitte i Aalborg, som lige nu overskrider de tilladte grænser

Referat af generalforsamling d. 28.03.2021

Generalforsamlingen blev afholdt online via Google Meet.Antal deltagere: 12Antal stemmeberettigede: 8 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Ann-Britt Tønnesen Referent: Mia Pedersen Stemmetællere: Esben Jensen og Doodle Bestyrelsens beretningSiden september var vi håbefulde ifht. Covid-19 situationen. Der var god fremgang i medlemstal og økonomi.

Endelig dagsorden til generalforsamling d. 28.03.2021 kl. 13:00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamlingDen 28.03.2021 kl. 13.00 Endelig dagsorden – Generalforsamlingen afholdes digitalt. Grundet det stigende smittetryk og begrænsninger på deltagerantal i vores fysiske lokaler, afholdes generalforsamlingen digitalt. Du deltager i generalforsamlingen via Google Meet på følgende link: https://meet.google.com/mvs-hppy-mpi Hvis du tilgår fra din telefon, skal du hente app’en Google Meet

Indkaldelse til generalforsamling d. 28.03.2021 kl. 13:00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling d. 28.03.2021 kl. 13.00 Generalforsamlingen afholdes fysisk, i vores lokaler på Ryesgade 40A, 9000 Aalborg – såfremt Covid-19 restriktionerne gør det muligt.Hvis et fysisk møde ikke er muligt, vil generalforsamlingen blive afholdt digitalt – dette vil blive udmeldt sammen med den endelige dagsorden. Generalforsamlingen er din