Referat af generalforsamling d. 24.03.2023

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 16Antal stemmeberettigede: 16 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Kenny Referent: AB Stemmetællere: René og Camilla Bestyrelsens beretning Godkendt. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Indkaldelse til generalforsamling d. 24.03.2023 kl. 17:00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling d. 23. marts 2023 kl. 11.00 Generalforsamlingen afholdes fysisk, i vores lokaler på Ryesgade 40A, 9000 Aalborg. Vi søger i denne omgang:– 2 bestyrelsesmedlemmer. Da vores tidligere bestyrelsesmedlem René ikke genopstiller er der en ekstra ledig plads i bestyrelsen.Kontakt os for at høre mere på kontakt@houseofconcrete.dk

Referat af generalforsamling d. 18.09.2022

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 14Antal stemmeberettigede: 14 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: AB Referent: Kenny Stemmetællere: AB og Camilla Bestyrelsens beretning Godkendt. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Indkaldelse til generalforsamling d. 18.09.2022 kl. 11:00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling d. 18.09.2022 kl. 11.00 Generalforsamlingen afholdes fysisk, i vores lokaler på Ryesgade 40A, 9000 Aalborg. Vi søger i denne omgang:– 1 suppleant til bestyrelsen. Da vores tidligere suppleant Lykke ikke genopstiller søger vi en ny suppleant.– 1 bestyrelsesmedlem. Da vores tidligere bestyrelsesmedlem Cathrine ikke genopstiller er

Referat af generalforsamling d. 11.03.2022

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 9Antal stemmeberettigede: 9 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Sascha Referent: AB Stemmetællere: Jakob og Louise   Bestyrelsens beretning Godkendt.   Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget.   Fremlæggelse af