Referat af generalforsamling d. 18.09.2022

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 14Antal stemmeberettigede: 14 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: AB Referent: Kenny Stemmetællere: AB og Camilla Bestyrelsens beretning Godkendt. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Læs Mere

Endelig dagsorden til generalforsamling d. 18.09.2022 kl. 11.00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamlingDen 18.09.2022 kl. 11.00 Endelig dagsorden:Generalforsamlingen afholdes fysisk i vores lokaler, og vi håber få at se mange af jer. Vi byder på kaffe og kage, og efter generalforsamlingen er det oplagt at vi kan bestille mad, spise sammen og hygge i vores lokaler Generalforsamlingen er din

Læs Mere

Indkaldelse til generalforsamling d. 18.09.2022 kl. 11:00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling d. 18.09.2022 kl. 11.00 Generalforsamlingen afholdes fysisk, i vores lokaler på Ryesgade 40A, 9000 Aalborg. Vi søger i denne omgang:– 1 suppleant til bestyrelsen. Da vores tidligere suppleant Lykke ikke genopstiller søger vi en ny suppleant.– 1 bestyrelsesmedlem. Da vores tidligere bestyrelsesmedlem Cathrine ikke genopstiller er

Læs Mere

Referat af generalforsamling d. 11.03.2022

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 9Antal stemmeberettigede: 9 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Sascha Referent: AB Stemmetællere: Jakob og Louise   Bestyrelsens beretning Godkendt.   Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget.   Fremlæggelse af

Læs Mere