Endelig dagsorden til generalforsamling d. 29.09.2023 kl. 17.00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamlingDen 29.09.2023 kl. 17.00 Endelig dagsorden:Generalforsamlingen afholdes fysisk i vores lokaler, og vi håber få at se mange af jer. Vi byder på kaffe og kage, og efter generalforsamlingen er det oplagt at vi kan bestille mad, spise sammen og hygge i vores lokaler Generalforsamlingen er din

Læs Mere

Indkaldelse til generalforsamling d. 29.09.2023 kl. 17:00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling d. 29. september 2023 kl. 17.00 Generalforsamlingen afholdes fysisk, i vores lokaler på Ryesgade 40A, 9000 Aalborg. Vi søger hænder til at hjælpe:– 1 bestyrelsesmedlem– 1 suppleantKontakt os for at høre mere på kontakt@houseofconcrete.dk Generalforsamlingen er din mulighed – som medlem af foreningen – for at

Læs Mere

Referat af generalforsamling d. 24.03.2023

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 16Antal stemmeberettigede: 16 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Kenny Referent: AB Stemmetællere: René og Camilla Bestyrelsens beretning Godkendt. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Læs Mere

Endelig dagsorden til generalforsamling d. 24.03.2023 kl. 17.00

House of Concrete Aalborg indkalder hermed til ordinær generalforsamlingDen 24.03.2023 kl. 17.00 Endelig dagsorden:Generalforsamlingen afholdes fysisk i vores lokaler, og vi håber få at se mange af jer. Vi byder på kaffe og kage, og efter generalforsamlingen er det oplagt at vi kan bestille mad, spise sammen og hygge i vores lokaler Generalforsamlingen er din

Læs Mere