Referat af generalforsamling d. 24.03.2023

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 16Antal stemmeberettigede: 16 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Kenny Referent: AB Stemmetællere: René og Camilla Bestyrelsens beretning Godkendt. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse