Referat af generalforsamling d. 18.09.2022

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 14Antal stemmeberettigede: 14 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: AB Referent: Kenny Stemmetællere: AB og Camilla Bestyrelsens beretning Godkendt. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse