Referat af generalforsamling d. 11.03.2022

Generalforsamlingen blev i House of Concrete Aalborgs lokaler på Ryesgade 40A.Antal deltagere: 9Antal stemmeberettigede: 9 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Sascha Referent: AB Stemmetællere: Jakob og Louise   Bestyrelsens beretning Godkendt.   Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer Ingen forslag modtaget.   Fremlæggelse af