Referat af generalforsamling d. 28.03.2021

Generalforsamlingen blev afholdt online via Google Meet.Antal deltagere: 12Antal stemmeberettigede: 8 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Ann-Britt Tønnesen Referent: Mia Pedersen Stemmetællere: Esben Jensen og Doodle Bestyrelsens beretningSiden september var vi håbefulde ifht. Covid-19 situationen. Der var god fremgang i medlemstal og økonomi.