Referat af generalforsamling d. 25-09-2020

Generalforsamlingen blev afholdt online via Google Meet.Antal deltagere: 18Antal stemmeberettigede: 18 Følgende punkter blev gennemgået jf. den udsendte dagsorden for generalforsamlingen: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Ordstyrer: Ann-Britt Tønnesen Referent: Mia Pedersen Stemmetællere: Ann-Britt Tønnesen og Doodle Bestyrelsens beretningGeneralforsamlingen blev indledt med en præsentation af bestyrelsens beretning, vedrørende House Of Concrete Aalborg’s situation fra